Hopp til innhold

Bærekraft

Artisti Profil AS har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2008.  Vårt mål er å være den ledende bedriften innenfor vår bransje i arbeidet med etisk handel og bærekraftig forretningspraksis.

Vårt fokus er å levere produkter og tjenester som ivaretar våre kunders gode navn og rykte og styrker deres posisjon i sitt marked.

Artisti Profil skal være en aktør som kundene våre kan stole på. Vi skal ligge fremst i vår bransje i arbeidet med etisk handel og miljø her hjemme og ikke minst ute hos våre produsenter. En tett dialog, kontroll og oppfølging av våre leverandører og produsenter er i denne sammenheng avgjørende.

Arbeidet med etisk handel er ikke en engangsjobb – det er kontinuerlig arbeid hver dag hele året!

Vi har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2008, men har jobbet aktivt med disse temaene i snart 30 år. De siste 2 årene har vi tatt noen store steg i dette arbeidet. Vi har kinesisktalende ansatte i vår innkjøpsavdeling her hjemme, vi har systematisert egenrapporter og BSCI-rapporter på alle våre største produsenter, vi besøker personlig et større antall av våre produsenter hvert år og alle våre produsenter har signert vår Code of Conduct. Vi har innført sjekklister og rutiner ved valg av nye leverandører m.m.

I 2016 ble vi som første bedrift i bransjen ISO-sertifisert i henhold til den nye standarden for kvalitet og miljø – ISO 9001 og ISO 14001. Oppfølgingsrevisjonen i 2017 viser at vi jobber godt med å forbedre oss ytterligere innenfor kvalitet og miljø. Artisti Profils ISO-sertifikat kan du se her. I tillegg har vi oppnådd gullsertifisering hos EcoVadis.

Etisk handel og miljø er viktig og vi gjør hver dag vårt for at Artisti sitt lille bidrag i den store verden i det minste skal ha litt betydning.

Våre kunder skal være trygge på at vi hver eneste dag har stort fokus på at deres produkter blir produsert under trygge forhold.

Les vår Code of Conduct her og hele rapporten her: Artisti rapport 2020

Etikk ligger i bunnen for all vår handel

Artisti har hatt fokus på et langvarig og lojalt samarbeid med våre leverandører med utgangspunkt i gode produkter, gode arbeidsforhold på fabrikkene og fornøyde arbeidere helt siden vi ble etablert i 1987. Vi har som mål å stille krav til alle våre leverandører at alle varer som produseres er i henhold til internasjonale standarder for etisk handel og i henhold til vår Code of Conduct.

Etisk Handel Norge
EHN er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel og vi bruker dem som en ressurs i vårt arbeid. Organisasjonens formål er å fremme handel som sikrer opprettholdelse av menneske- og arbeidsrettigheter, utvikling og miljø.

Vårt samfunnsansvar

Artisti er gjennom våre leveranser av varer og tjenester til store bedrifter, organisasjoner og statlige etater bevisste vårt samfunnsansvar. Vi har derfor utarbeidet gode styringssystemer internt for HMS og kvalitet i alt vårt arbeid.

Involverte avdelinger

Profilartikler og firmagaver