Norsk Tekstilgjenvinning

Tjenester

  • Bærekraft

Prosjektet

Artisti satser videre på bærekraftige løsninger og har inngått samarbeid med Norsk Tekstilgjenvinning.

Norsk Tekstilgjenvinning
Norsk Tekstilgjenvinning 2

Innsamlingsordning for slitte eller ødelagte tekstiler som ikke kan gjenbrukes

I en verden der mindre enn 2 % av tekstilene blir resirkulert, står vi overfor en stor utfordring når det gjelder bærekraft innen tekstilindustrien.
Hos Artisti AS tar vi denne utfordringen på alvor, og gjennom vårt nylig oppstartede samarbeid med Norsk Tekstilgjenvinning (NTG) tar vi konkrete skritt mot en mer miljøvennlig tekstilproduksjon.

 

La gammelt bli nytt!

Artisti innfører en innsamlingsordnings-tjeneste for slitte eller ødelagte tekstiler som ikke lenger kan brukes, der vi tilbyr utplassering av innsamlingsbokser hos våre kunder.
Når disse boksene er fulle, sørger vi for opphenting og innlevering til NTG for resirkulering. Hos NTG gjennomgår tekstilene en grundig prosess. De veies inn og registreres, før knapper, glidelåser og merkelapper fjernes.
Deretter sorteres tekstilene etter kvalitet og farger. Tekstilene blir resirkulert i Norge uten bruk av kjemikalier eller vann, og blir til fiber og tråd som blir brukt til produksjon av nye tekstiler.
Ved bruk av gjenvunnet tekstil i stedet for nyprodusert spares miljøet for både CO2e-utslipp og vannforbruk.
I retur vil vi få tilsendt en årsrapport fra NTG som viser en oppsummering om hva som er levert inn samt hvor mye CO2e-avtrykk som har blitt bespart miljøet gjennom innsamlingen.

Vi kan også tilby produksjon av nye tekstiler fra fibrene som blir produsert igjennom gjenvinningen.

 

 

Tekstilindustrien og klimautfordringene

Det er ingen tvil om at tekstilindustrien har en betydelig negativ innvirkning på miljøet. Den står for opptil 10 % av verdens klimagassutslipp, og med krav om separat utsortering av tekstilavfall som trer i kraft fra 2025, blir det enda viktigere å ta ansvar for tekstiler som kan gjenvinnes.

Vi i Artisti AS er stolte over å være en del av denne bærekraftige satsingen. Vi oppfordrer deg til å bli med oss på reisen mot en grønnere fremtid ved å støtte vårt samarbeid med Norsk Tekstilgjenvinning. Sammen kan vi gjøre en forskjell og sette standarden for en mer ansvarlig tekstilindustri.

Vil du vite mer og få utplassert en innsamlingsboks for tekstiler – ta kontakt med oss!

 

Les også aktuell sak fra NRK om Norsk tekstilgjenvinning her