Bærekraft

Klimaregnskap og CO2e-avtrykk i Fagforbundets nettbutikk

Tjenester

  • Bærekraft
  • Design
  • Nettbutikk
  • Profilering

Prosjektet

Artisti jobber med et klimaregnskap etter GHG-protokollen, med løsninger for ­klimakompensasjon.

Vi jobber med verktøy og har kompetanse som gjør at vi kan ta frem CO2e-avtrykket på produkter enkeltvis. Med denne kunnskapen kan vi hjelpe våre kunder å ta mer bærekraftige valg.

Beregningen er basert på gjennomsnittlige utslippsfaktorer for materialer, energibruk, emballasje og transport.

Avstand mellom leverandør, produksjonsanlegg, distribusjons­senter, transportmåter og til slutt energikilder som brukes i produksjonen er også inkludert i grunnlaget.

Modellen viser at transportmetodene og energikilde (fornybar/ikke-fornybar energi) er av stor betydning for det totale ­CO2e-avtrykket. Bevisst planlegging og bruk av riktig leverandør har avgjørende betydning for å redusere fotavtrykket.

Fagforbundet tar bærekraftige valg!

Tallene i dette regnskapet omfatter produkter som er omsatt i Fagforbundets nettbutikk i 2022. Rapporten gir et bilde av hvilken påvirkning Fagforbundets profilerte produkter har på miljøet. Fagforbundet er opptatt av bærekraft og at brukerne av produkter kan ta valg basert på kjente tall. I nettbutikken er derfor alle produkt­ene merket med hvilket CO2e-avtrykk de har. Rapporten dekker ikke profilerte Fagforbund­-produkter levert til det norske markedet av andre aktører enn Fagforbundets egen nettbutikk.