Bærekraft og samfunnsansvar

På lag med en grønn fremtid

Artisti skal være en aktør som våre kunder og samarbeidspartnere kan stole på. Vi skal ligge fremst i vår bransje i arbeidet med etisk handel og miljø her hjemme, og samtidig være en pådriver for at vår leverandørkjede både kjenner til og jobber aktivt med tiltak for en mer bærekraftig og ansvarlig praksis.

Bærekraft
Bærekraft 29

I vår forretningsstrategi er en av hovedprioriteringene en mer bærekraftig utvikling. Dette krever forpliktelser i vårt arbeid med en bærekraftig forretningspraksis.
Det skaper et stort behov for kompetanse og tiltak. Gjennom vår rolle og vårt ansvar som rådgivere for våre kunder skal vi både forstå og bidra med kompetanse for å integrere bærekraft som en del av hvordan vi selv og våre kunder opererer.

Vi sier at "vi må tenke bærekraft i alt vi gjør og alt vi står for".
Våre kunder skal være trygge på at de produkter og tjenester vi leverer er i henhold til gjeldende lover og forskrifter, at vi tar hensyn til vårt, og våre kunders, samfunnsansvar gjennom tett dialog, kontroll og oppfølging av våre leverandører og produsenter.

Som ISO-sertifisert bedrift innen kvalitet og miljø har vi gode styringssystemer for kontroll og sikkerhet i vår leverandørkjede og på våre leveranser.

Bærekraft 8

Vi scorer høyt på bærekraftsarbeid

GULL-status fra EcoVadis

EcoVadis er verdens største og mest pålitelige leverandør av bedriftsvurderinger for bærekraftsarbeid, og har siden oppstarten i 2007 skapt et globalt nettverk av mer enn
120 000+ rangerte selskaper i mer enn 175 land.

EcoVadis benytter en vurderingsmetodikk som er bygget på internasjonale bærekfraftsstandarder, inkludert Global Reporting Initative (GRI), FNs Global Compact og ISO 26000, som dekker over 200 forbrukskategorier.

Scorekortet på bærekraftsarbeid illustrerer ytelse på tvers av 21 indikatorer i fire temaer:
▶ Miljø
▶ Arbeids- og menneskerettigheter
▶ Etikk
▶ Bærekraftige anskaffelser

Artisti er vurdert til topp 3% av over 115 000+ selskaper i verden. Dette er vi utrolig stolte av, men arbeidet er ikke ferdig.
Alt vi gjør og står for, og grunnlaget for vurderingen, leser du om i vår bærekraftsrapport.

Du kan lese mer om EcoVadis på www.ecovadis.com.

13 av 17 bærekraftsmål

Vi dekker, gjennom våre sertifiseringer i ISO 9001 - Ledelsessystem for kvalitet og ISO 14001 - Ledelsessystem for miljø, mange av FNs bærekraftsmål. Dette kan du lese mer om i vår bærekraftsrapport for 2022.

Artisti Profil AS - Års- og bærekraftsrapport 2022
Bærekraft 1
Bærekraft 1

Redegjørelse og åpenhet

Åpenhetsloven

Artisti omfattes av Åpenhetsloven.

Åpenhetsloven er en menneskerettslov for næringslivet. Den stiller strengere krav til åpenhet og ansvarlighet, og gjennom dette bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold hos virksomheter, virksomhetenes forretningsforbinder og nedover i leverandørkjeden.

Artisti redegjør for våre interne prosesser og ansvarlighet i verdikjeden gjennom egen bærekraftsrapport og i vår rapportering til Etisk Handel Norge.

Rapport til Etisk Handel Norge 2022
Bærekraft 19

Miljøvennlig produktemballasje

Produktemballasje er ikke bare viktig for å beskytte et produkt eller være en budskapsforsterker. Emballasje er faktisk en viktig del i et helhetsperspektiv på bærekraft og miljøpåvirkning.

Vi reduserer plastbruk i produktemballasje så langt det lar seg gjøre og det finnes i dag gode alternative emballasjeløsninger som erstatter plast.

Vi fortsetter utviklingen av gode alternativer til plastinnpakking, og vi oppfordrer våre leverandører til å redusere bruken av plast også i transportemballasje.

Eksempler på miljøvennlig produktemballasje

Bærekraft 10

Bærekraft 11

Bærekraft 12

Miljøtiltak for våre kunder

I korte trekk