Hopp til innhold

Hva har størst påvirkning på resultater og kostnader?

Økt innsikt i egne data er den viktigste innsatsfaktoren for å styrke rekrutterings- og lojalitetsaktivitetene videre fremover.

Figuren ovenfor viser hoved-trinnene i utvikling av en kampanje, fra strategi i fase 1 og til analyse i fase 6. Modellen viser arbeidsprosessen som går i en loop tilbake fra analysen, som et viktig utgangspunkt til forbedring og utvikling i gjennomføring av en ny kampanje.

«Vår erfaring tilsier at det er de to første fasene sammen med innsikt som har størst påvirkning (hele 70%) i forhold til kostnader og resultater av en kampanje», Per Andrè Dahle seniorrådgiver i Artisti Dialog.

VIKTIGHETEN AV DATA OG VERDIEN AV ØKT INNSIKT
Data er grunnpilaren for enhver kampanje, og vi tror at økt innsikt i kunder og egne data er den viktigste innsatsfaktoren for å styrke rekrutterings- og lojalitetsaktivitetene videre fremover.

• Hvordan kan vi beskrive kunden?
• Hva kan forklare kundefrafall av abonnenter eller faste givere?
• Hva er forventet lønnsomhet eller bidrag for nye kunder, abonnenter eller givere?
• Hvilke grupper skal vi segmentere på?

Uten tilgang til relevante data vil det ikke være mulig å utvikle gode analyser og ny innsikt, og motsatt. Vi tilbyr analyseverktøy, analyse- kompetanse som kan bistå med effektmåling og analyse som en del av kampanjen. Vi tilbyr også avansert statistisk analyse når det er behov for det.

Kontakt oss for en nærmere gjennomgang av våre løsninger eller ring oss på 21509400.