Hopp til innhold

Tradisjonell DM– en høyst aktuell og viktig kanal!

I følge Fundraisingrapporten for 2020 fra Deloitte er direkte markedsføring fremdeles den innsamlingskanalen som er mest inntektsgivende, etterfulgt av Facebook og Telemarketing.

Tradisjonell direktemarkedsføring via DM kan fortsatt gi høy respons. Nye og mer tilgjengelige verktøy for analyse kan gi mer innsikt og høyere presisjon. Helthjems inntog innenfor distribusjon har ikke bare gitt reduserte kostnader, men også langt større kreative muligheter i utformingen som bidrar til bedre respons og høyere ROI.

Samtidig som Facebook og andre kanaler med nye betalingsløsninger er i stor utvikling og gir viktige bidrag til organisasjonene, er ikke informasjon om hvem som gir like tilgjengelig via disse kanalene. Som rapporten peker på utgjør faste givere vesentlige bidrag – men mangelfull informasjon reduserer muligheten og øker kostnadene for ytterligere dialog og konvertering til andre giverbeløp.

Telemarketing er fortsatt også en viktig kanal. Den er direkte og kan være effektiv, samtidig gir den også høyere frafall.

DM som kanal bidrar til mindre slitasje og høyere lojalitet. Det er derfor viktig som markedsfører å ha en balansert miks av markedsføringsaktiviteter. Investering i utvikling av nye givere innenfor tradisjonell DM er fortsatt svært viktig og lønnsomt!

av Per Andre Dahle, siviløkonom og seniorrådgiver i Artisti Dialog AS