Hopp til innhold

Suksess med giveraksjoner!

Foreningen for Hjertesyke Barn (FFHB) fikk 12 000 nye givere og 15% lavere distribusjons-kostnader!

FFHB jobber med å i vareta interessene for barn og unge under 18 år med medfødt eller tidlig ervervet hjertefeil – deres familier, samt de som har mistet sitt hjertesyke barn. For å kunne gjennomføre alle tiltak har FFHB behov for hjelp/penger fra frivillige givere. Disse midlene samles inn gjennom store innsamlingsaksjoner – målrettede adresserte DM aksjoner – der vi har ansvaret for utforming, produksjon og gjennomføring.

Da FFHB hadde 40 års jubileum i 2016, var året spesielt aktivt og krevende for alle ansatte. De arrangerte b.l.a. flere store seminarer rundt behandling av hjertesyke barn, med sendetid i NRK/Dagsrevyen.

I løpet av et år har FFHB normalt 4 innsamlingsaksjoner, der juleaksjonen er den desidert største. Formålet med fjorårets juleaksjon var å samle inn penger til hjertesyke barn som måtte tilbringe julen på sykehus. Totalt 18 barneavdelinger på ulike sykehus i Norge. Aksjonen, som ble sendt både til eksisterende givere og «kalde lister», inneholdt brev med giro, en kulepenn, julekort, til/fra lapper – samt et sett navnelapper (Se foto).

Markedssjef Bård Berger i FFHB er svært fornøyd med juleaksjonen!

En stor DM utsendelse med ekstraordinært gode resultater!
Artisti Dialog gjennomførte en stor DM utsendelse med ekstraordinært gode resultater, og ble «all time high» både mht. respons og inntekter. I tillegg fikk foreningen 12 000 nye givere fra kalde lister – et fantastisk grunnlag å bygge videre på i år. Artisti Dialog sørget for å ytterligere redusere distribusjonskostnadene med 15% ved å tilrettelegge for levering via Helthjem.

Ny distribusjonspartner!
I fjor startet Artisti Dialog samarbeidet med Helt Hjem, som er distribusjonsselskapet til Schibsted avisene og A-pressen. Her ble ca. 70 % av kampanjen distribuert med budapparatet til Helt Hjem – resten med Posten. Dette gir store besparelser for FFHB. Kampanjen, som inneholder en kulepenn, er over 5mm tykk, og blir i postens distribusjonssystem karakterisert som «stor forsendelse» med svært høy porto. Disse begrensingene har vi ikke i Helt Hjems distribusjons-apparat, og dermed har FFHB spart masse penger på lavere distribusjons-kostnader.

Et godt og givende samarbeide
Vi i Artisti Dialog er stolt av å samarbeide med FFHB. At vi kan samle inn penger til barn med hjertefeil ved å benytte våre kreative kvalifikasjoner og erfaring innen prosjektledelse og kampanjegjennomføring, er noe vi stiller oss ydmyke overfor. Når vi i tillegg benytter tradisjonell god DM teknikk og får svært gode resultater – blir jobben spesielt givende og spennende.