Hopp til innhold
Q1 & Q2
2018

Konsern

"Markedet er i utvikling, og konkurransesituasjon er tøff, men gruppen leverer likevel gode resultater."

— Øyvind Rønningen, CEO

Markedet er i utvikling, og konkurransesituasjon er generell tøff. Hittil i år har vi en samlet omsetning på MNOK 119,13 mot et budsjett på MNOK 117,2. Samlet resultat/EBITDA for gruppen endte på MNOK 11,3, mot et budsjett på MNOK 8,1. Det er vi godt fornøyd med!

"Markedet er i utvikling, og konkurransesituasjon er tøff, men gruppen leverer likevel gode resultater."

— Øyvind Rønningen, CEO
Omsetning MNOK Q1 og Q2 2018

Profil

"Resultatmessig ligger vi foran budsjett første halvår, selv om omsetningen ligger bak budsjettet. Gode kalkyler og gode innkjøp er hovedårsaken."

— Tor Akersveen, Leder Artisti Profil

God kommunikasjon og god oppfølging av eksisterende kunder er det viktigste kriteriet for fortsatt fremgang, og tilbakemeldingene fra kundene tyder på at det her jobbes bra! Vi har i perioden tegnet nye flerårige avtaler med Fotballforbundet, Fagforbundet og Arbeiderpartiet med en samlet årlig omsetning på ca 16 millioner.

Det bidrar til å gi oss et godt grunnlag fremover. Læringsverkstedet og VIPPS som er 2 nye kunder vi hadde med oss inn i 2018, er nå blant våre topp 10 kunder. Vi har også vunnet flere nye kunder, og en 3-årig kontrakt til Hordaland Fylkeskommune med en totalverdi på 3 millioner. Vi er nå i «finalen» på to større anbud som hver for seg vil gå inn blant topp 10 kunder.

"Resultatmessig ligger vi foran budsjett første halvår, selv om omsetningen ligger bak budsjettet. Gode kalkyler og gode innkjøp er hovedårsaken."

— Tor Akersveen, Leder Artisti Profil

Dialog

"Området har en solid plattform av kunder og oppdrag, nye distribusjonsløsninger, og første halvår er bedre enn budsjett på omsetning og resultat."

— Svein Egil Jørgensen, Leder Artisti Dialog

NaturaMed har økt aktivitet og omsetning på bilag som igjen gir synergier og mer produksjon i Artisti Campaign. For LHL har vi testet nye modeller «Eske» og A4 format med distribusjon via HeltHjem. Vi venter i spenning på resultatene, men så langt ser det ut til at resultat er bedre enn 2017 som da ble distribuert med Posten. Norges Revmatiker forbund har økt omsetning fra 2017, og ellers er det en rekke prosjekter og aktiviteter på øvrige kunder. Vi har også jobbet mye med ny personvernlov (GDPR) som er satt i system, og avtaler er etablert med alle kunder. Vi utreder muligheter og samarbeid med Schibsted på bilag/innstikk med brev og konvolutt i aviser, en fordel da det er begrenset mulighet for kjøp av adresser. Dialog håper på en bra høst som normalt er i vår bransje.

"Området har en solid plattform av kunder og oppdrag, nye distribusjonsløsninger, og første halvår er bedre enn budsjett på omsetning og resultat."

— Svein Egil Jørgensen, Leder Artisti Dialog

Digital/DC

"Første halvår har vært travelt i Design Container med spennende prosjekter, nye kolleger og økt omsetning."

— Linn-Cecilie Linnemann, Leder Design Container

Det er gjort flere nyansettelser i årets første halvår, i form av både rådgivere, designere og utviklere. Hittil i år har vi arbeidet på spennende prosjekter for Rejlers, WWL, Avinor og Scatec Solar. På tampen av fjoråret gikk byrået seirende ut av en anbudskonkurranse om rammeavtale på grafisk design for Ruter.

Samarbeidet er nå godt i gang om både større og mindre leveranser. I mai mottok vi Gull i European Design Awards, som ble avholdt i Oslo, for arbeidet vi har gjort for Bridge Technologies. Det er gøy å se at prosjektene våre mottar internasjonal anerkjennelse!

"Første halvår har vært travelt i Design Container med spennende prosjekter, nye kolleger og økt omsetning."

— Linn-Cecilie Linnemann, Leder Design Container

Campaign

"Markedet innenfor grafisk produksjon er i endring, samtidig er logistikk-området stabilt. Totalt er vi på budsjett for omsetning og resultat i perioden."

— Per-Magne Grøsle, Leder Artisti Campaign

Innenfor grafisk produksjon er produktmiksen endret ved at det er mer produksjon av bilag, og mindre innenfor baneprint. Vi har gjort en strategisk investering i nye digitalprintere som vil gjøre oss mer konkurransedyktige. De nye digitalprinterne leveres av Canon og skal være operative fra september. Både kvalitet og kapasitet forbedres betraktelig. Kundeservice har tatt i bruk nytt verktøy som skal hjelpe til å yte enda bedre service for våre kunder. I løpet av våren har Artisti Campaign flyttet inn i nye flotte kontorlokaler samtidig som produksjonslokalene er optimalisert. Artisti Campaign er i endring og vi må jobbe knallhardt for å møte nye utfordringer i markedet.

"Markedet innenfor grafisk produksjon er i endring, samtidig er logistikk-området stabilt. Totalt er vi på budsjett for omsetning og resultat i perioden."

— Per-Magne Grøsle, Leder Artisti Campaign

E-Commerce

"I mars ble Artisti eCommerce AS etablert for å styrke satsingen på utvikling, drift og forvaltning av netthandels­løsninger."

— Nils-Jacob Førli, Daglig leder

Selskapet leverer løsninger til eksterne kunder, søsterselskaper, og egne netthandelskonsepter. Det har vært en hektisk oppstart og det er brukt store ressurser på redesign og flytting av nettbutikker til vår nye netthandelsplattform – Magento 2. Rett før sommeren ble de siste av våre egne konsepter med sikkerhetsbutikken.no og vigeland.no flyttet til plattformen. Blant de eksterne jobbene kan vi nevne nye giverløsninger til Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Vi har inngått en avtale med Norges Fotballforbund om leveranse av supporterklubb og ny nettbutikk. Første fase av denne leveransen skal leveres i september.

"I mars ble Artisti eCommerce AS etablert for å styrke satsingen på utvikling, drift og forvaltning av netthandels­løsninger."

— Nils-Jacob Førli, Daglig leder

Administrasjon og IT

"Ny økonomisjef er på plass, og det er stor aktivitet innenfor IT. "

— Øyvind Rønningen, CEO

Administrasjonen med økonomi og IT har i løpet av våren flyttet inn i de nye kontorlokalene på Østerhus.

Vår nye økonomisjef, Irene Bjørsvik, begynte 1. april og er kommet godt inn i oppgaver og ansvarsområde.
Innenfor IT har vi gjennomført flere prosjekter bla. med overgang til Office 365, implementering av ny kundesenterløsning (Zendesk), og vi har gjennomført et stort konverteringsprosjekt fra Jeeves til SAP for en av våre største kunder. Jeeves vil nå bli faset ut i løpe av kort tid.

"Ny økonomisjef er på plass, og det er stor aktivitet innenfor IT. "

— Øyvind Rønningen, CEO