Hopp til innhold

Om Artisti-gruppen

Artisti-gruppen er et fullservice markedsføringsselskap med erfaring og kompetanse for leveranse av tjenester i hele kundens verdikjede.

Artisti-gruppen tilbyr komplett verdikjede av spisskompetanse og erfaring som til sammen styrker din konkurranseevne i ditt marked. Vi hjelper deg å sette kunden i fokus – og å skape resultater!

Gruppen av selskaper har ca. 150 ansatte, og omsatte i 2022 for ca 430 mill. kroner innenfor følgende produkt- og tjenesteområder:

• Profil, gaveartikler og markedsføringsprodukter
• Konsulent og byråvirksomhet, CRM og dialogmarkedsføring.
• Grafisk design, logoutvikling og merkevarebygging
• Digitale løsninger og design
• e-Handel
• Grafisk produksjon
• Logistikk og fullfillment – fra responsmottak, kundeservice og ERP-drift, til lagring, pakking og utsendelse.

Artisti-gruppen er organisert i følgende selskaper: Artisti AS, Artisti Profil AS, Stem Agency AS, Artisti Campaign AS, Andvord Grafisk AS og Artisti AB (Sverige).

Økonomi
Konsernet har solid økonomisk og finansiell stilling. Artisti-gruppen har en samlet omsetning på 430 mill. i 2022, og leverer gode resultater med positiv kontantstrøm. Konsernet har en egenkapitalandel over 74%, og har en AAA (tripple A) kredittrating fra Soliditet AS (Dun & Bradstreet).

Kvalitet
Vårt kvalitetssystemet, inkludert prosesser og arbeidsmetode, er godkjent i følge ISO 9001:2015-standarden. For å møte forventninger og krav gjennomgår kvalitetssystemet kontinuerlige forbedringer. Det følges også opp gjennom regelmessige interne og eksterne revisjoner, alt for å sikre kvaliteten på alle produkter og tjenester levert av Artisti.

Miljø
Artisti er sertifisert innenfor den internasjonale miljøstyringsstandarden, ISO 14001:2015. Miljøarbeidet inngår som en integrert og naturlig del i vårt arbeid. Vi arbeider fortløpende med å forbedre våre arbeidsmåter og prosesser for å redusere negativ innvirkning på miljøet.

Vi er i tillegg et aktivt medlem i Initiativ for etisk handel (IEH), Grønt Punkt Norge og Elretur.

Vi har stort fokus på miljø og arbeidsforholdene hos våre produsenter og igjennom IEH får vi et velutviklet system for oppfølging av disse elementene. IEHs mål er å styrke arbeidet med å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold i deres leverandørkjeder, og å styrke oppslutningen om etisk handel.

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.

Elretur AS er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall. Elretur drives nonprofit. Bakgrunnen for returordningen er myndighetenes forskrift om innsamling og gjenvinning av elektriske og elektroniske produkter (Avfallsforskriften).