Hopp til innhold

Skaff nye kunder med riktig data!

God kundeinnsikt gjør din bedrift mer treffsikker og kommunikasjonen mer relevant. Ved hjelp av datainnsamling, analyse og rapportering kan vi gi dere innsikt i kundebasen deres.

Vi tilbyr analyseverktøy og kompetanse som kan bistå med effektmåling og mer innsikt som en del av deres aktivitet.

Importer markeds-, kunde- eller responsdataene i vårt skybaserte analyseverktøy PRISM, så gjør vi dataene deres til smarte data ved automatisk å aggregere, berike og analysere informasjonen deres. Når dataene er lastet, kan dere enkelt visualisere, analysere og eksportere dem slik at dere får et nøyaktig bilde av kundeadferden

Ved hjelp av grafer, tabeller og kart kan dere enkelt se hvor deres kunder er best representert, geografisk og i forhold til livsfase, alder, kjønn etc.  Da er det enklere å finne tvillinger til de beste kundene/medlemmene eller giverne dere allerede har- finne, vinne og beholde kunder, medlemmer og givere  som med størst mulig sannsynlighet vil respondere på deres aktiviteter.

Kontakt oss for en nærmere gjennomgang av våre løsninger eller ring oss på 21509400.