Hopp til innhold

Foreslåtte endringer i Markedsføringsloven betyr store begrensninger i selskapenes mulighet til å kommunisere med sine kunder

Det er i dag i utgangspunktet forbudt for næringsdrivende å rette telefonhenvendelser til forbrukere som har reservert seg mot telefonsalg i Reservasjonsregisteret. Telefonhenvendelser er allikevel tillatt dersom forbrukeren har et aktivt kundeforhold med aktøren som ringer, eller aktivt gitt sitt samtykke til bli kontaktet.

Ikke lengre tillatt å kontakte kunder selv ved et aktivt kundeforhold
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) foreslår å endre dette slik at det kun er tillatt å kontakte forbrukere om de aktivt har akseptert å få henvendelser per telefon. Dette betyr i praksis at kommersielle aktører må bygge opp et internt ja-register for alle aktive kunder, om disse er i Reservasjonsregisteret. Det foreslås ingen endringer for frivillige organisasjoner.

Vil ramme en rekke virksomheter, og mange tusen arbeidsplasser vil forsvinne i distriktene
Forslagene rammer forbrukerne, og får store konsekvenser i en rekke andre bransjer. Mange tusen arbeidsplasser vil også forsvinne som en konsekvens av dette. I første rekke rammer dette unge arbeidstakere i distriktene. Mange distrikter sliter allerede med økende arbeidsledighet.

Forslaget rammer seriøse aktører uten klager
De foreslåtte endringene av loven skiller imidlertid ikke mellom seriøse og useriøse aktører, og rammer derfor også selskaper med få eller ingen klager. Useriøs telefonmarkedsføring er uønsket.
NORDMA har sammen med VIRKE, sentrale leverandører og kjøpere av telemarketingtjenester, deriblant Artisti Tale, jobbet for å få til en autorisasjonsordning for å luke ut useriøse aktører.

I påvente av en eventuell offentlig autorisasjonsordning har derfor NORDMA utarbeidet en Godkjent Callsenter-sertifisering. Ordningen omfatter og berører alle lovpålagte krav virksomheten er underlagt, samt relevante krav i forbindelse med salg og markedsføring over telefonen. Artisti Tale er et Godkjent Callsenter.

Den hyppigste årsaken til klager er en misforståelse
Den hyppigste årsaken til henvendelser/klager til Forbrukerombudet (FO) er «oppring til tross for reservasjon». Det innebærer at en person (som er reservert) med et aktivt kundeforhold til et firma, blir oppringt via et ekstern callsenter, og hvor vedkommende oppfatter at man blir kontaktet av et callsenter på tross av reservasjon.

Dette kan løses ved synlige telefonnumre som identifiserer det firma personen har et aktivt kundeforhold med. Artisti Tale har en slik løsning.

Andre tiltak;

  • Pålegge næringsdrivende en sterkere informasjonsplikt
  • Sette et tak på 5 selskaper, tidsbegrensing og samtykke i forbindelse med at næringsdrivende kan ta kontakt med forbrukeren ved konkurranser
  • Opprettelse av telefonklagenemd
  • Krav om ordningen «Godkjent Callsenter» for å kunne drive telefonsalg

NORDMA og Artisti Tale jobber for å aktivt påvirke ny lov
Det er fortsatt usikkerhet om hvordan den nye loven vil bli, når den vil tre i kraft og hvilke overgangsordninger som gis. NORDMA og Artisti vil sammen med sentrale aktører fra både leverandører og kjøpere av telemarkingstjenester, fremover jobbe aktivt for å påvirke ny lov.

Etter vårt syn må endringene i markedsføringsloven utformes på en måte som ikke rammer muligheten for god kundeservice og kundepleie i avgjørende situasjoner for kunden.

Vårt håp er at våre oppdragsgivere fortsatt skal ha mulighet til å ha en tett og god oppfølging av sine kunder i alle relevante kanaler, inkludert telefon.

For ytterligere informasjon eller direkte spørsmål til vårt arbeide i denne saken kontakt daglig leder, Ove Mustvedt, i Artisti Tale.