Hopp til innhold

Siste nytt om endringer i markedsføringsloven

Det blir ikke forbudt  å ringe egne kunder, og for frivillige organisasjoner defineres et eksisterende giverforhold som ett sporadisk bidrag innenfor en treårsperiode.

I innstillingen til Stortinget anbefaler familie- og kulturkomiteen, å ikke følge regjeringens forslag om å forby telefonsalg til egne kunder som er reservert mot telefonsalg i Brønnøysundregistrene.

Innstillingen skal senere behandles i Stortinget. Selv om reservasjonsforslaget blir skrotet valgte komiteen likevel å anbefale flere andre tiltak.

Dette er de viktigste punktene i innstillingen:

  • Telefonmarkedsføring mot forbrukere som har reservert seg er tiltatt, der det foreligger et eksisterende kunde- eller giverforhold. Markedsføringen kan bare gjelde næringsdrivendes egne ytelser tilsvarende dem som kunde- eller giverforholdet bygger på.
  • For frivillige organisasjoner defineres et eksisterende giverforhold som ett sporadisk bidrag innenfor en treårsperiode.
  • Innstillingen inneholder ellers ingen andre definisjoner på «eksisterende kundeforhold».
  • Man kan kun reservere seg for hvert enkelt selskap, slik at de ikke kan ringe deg igjen selv om du har et eksisterende kundeforhold.
  • Det er forbudt å rette telefonmarkedsføring til forbrukere på lørdager, helgedager eller dager som i lov er likestilt med helgedager, og på virkedager før kl. 09.00 og etter kl. 21.00.
  • Det er forbudt å rette telefonmarkedsføring til forbrukere fra skjult telefonnummer og fra telefonnummer som ikke er registrert og søkbart i nummeropplysningstjenestene.
  • Det er tillatt å rette telefonmarkedsføring mot personer som har rettet en uttrykkelig anmodning til en bestemt næringsdrivende om å motta slik markedsføring fra den næringsdrivende.

Ønsker du mer informasjon – ta kontakt med Nils Jacob Førli eller Ove Mustvedt