Hopp til innhold

Ny leder i Artisti Campaign AS

Per Magne Grøsle tar fra 1. september over som daglig leder i Artisti Campaign AS.

Artisti Campaign har etter fusjonen tidligere i år, blitt til en stor enhet med ca 80 årsverk, og selskapet har en budsjettert omsetning på 85 MNOK.

Hovedvekten av de ansatte har sitt arbeidssted i Grimstad, og det er et behovet for mer tilstedeværelse i Grimstad som gjør at nårværende leder Stein-Inge Andresen takker av etter fire og et halvt år. Andresen vil jobbe 100 % i selskapet ut året, og vil etter det være tilknyttet konsernet som konsulent.

«Stein-Inge har i perioden gjennomført en rekke forbedringstiltak og ledet store omstillingsprosjekter. Det har vært en glede å jobbe sammen med Stein-Inge, og han er svært godt likt av kunder, ansatte og samarbeidspartnere,» sier Øyvind Rønningen, direktør i Artisti.

Per Magne Grøsle har lang erfaring og høy kompetanse innenfor kjernevirksomheten til Artisti Campaign, og han har tidligere vært en del av ledelsen i Bisnode Campaign.

«Vi ser frem til arbeid med utvikling og drift av selskapet sammen med Per Magne, og alle andre medarbeidere i Artisti Campaign AS,» avlsutter Rønnigen.

Campaign tilbyr en lang rekke med tjenester, fra kampanjeproduksjon, pakking, varehotell, ERP- og systemdrift, prosjektledelse, til profesjonell kundeservice. Noen av fordelene er den raske og fleksible leveringsservicen, kombinert med lave oppstartskostnader og kort implementeringstid. Du kan lese mer om våre tjenester her; kampanjeproduksjon og tredjeparts logistikk.

Bildetekst: Øyvind Rønningen og Per-Magne Grøsle (til høyre) foran anleggsarbeidet til det nye bygget i Grimstad.