Hopp til innhold

LECTINECT – helsesuksessen som driftes av Artisti

Lectinect er en serie med unike kosttilskuddsprodukter, som har stor suksess både gjennom postordre i ulike kanaler samt i helsekostbutikkene.

Ledelsen i Lectinect AS valgte allerede i 2007 å outsource hele fulfilment-prosessen til Artisti.

Samarbeidet, som utgjør en av våre største og mest krevende fullservice-oppdrag, omfatter alt fra kundeservice til daglig drift av Lectinects operative virksomhet i Norge og Sverige.

Lectinect utnytter dermed hele den verdikjeden som Artisti-gruppen tilbyr, – der salgsutløsende og kundebevarende markedstiltak gjennomføres i et kontinuerlig samspill. Allerede fra oppstarten i 2007 ble Lectinect Mage en suksess og er fortsatt en bestselger.

Artisti er kontaktflate mot de tusener av kunder som har abonnement på ett eller flere Lectinect-produkter. Dette omfatter:

Kundeservice og salg
– Behandling av forespørsler fra abonnentene via e-mail/inngående
telefoner

– Registrering av nye kunder som bestiller abonnement gjennom
Lectinects mange kampanjer (DM, TM, SMS og kuponger fra annonser)

– TM-oppfølging av frafalte abonnenter for å fange opp eventuell
misnøye og reaktivere dem som abonnenter gjennom mersalg/kryssalg.

– Uttrekk av adresser for bruk til salgsutløsende DM- og TM kampanjer.

Drifting/fulfilment
– Fakturering, print, pakking og månedlige utsendelser av kosttilskudd
til Lectinects abonnenter.

– Utsendelse av purringer og inkasso til abonnenter som ikke betaler.

– Behandling av sendinger som kommer i retur.

– Lagerhold av alle Lectinects produkter med månedlige rapporteringer
om lagerstatus.

– Dialog med trykkeri for opptrykk av div. materiell som inngår i
utsendelsene til kundene.

– Artisti Logistikk har et løpende, tett samarbeid med ledelsen i
LectinectAS – vi er i nesten daglig kontakt.

– Månedlig rapportering til Lectinects ledelse inkl. regnskap.