Hopp til innhold

Full kontroll innen e-handel?

For å lykkes innen e-handel er det viktig at hele verdikjeden gjennomføres kostnadseffektivt og problemfritt.

For å lykkes innen e-handel er det viktig at hele verdikjeden gjennomføres kostnadseffektivt og problemfritt. Artisti kan med sitt e-commerce konsept sikre deg full kontroll med din e-handel og sørge for en positiv verdiøkning.

Din bedrifts forlengede arm

Med spesialkompetanse innen e-handel-logistikk – samtidig som vi kan tilby hele verdikjeden – er du sikret profesjonell kompetanse i alle ledd. Kontroll på vareflyten og forutsigbare kostnader har avgjørende betydning for å kunne lykkes innen e-handel.

Vi i Artisti har sterk fokus på kostnadskontrollen – slik at faste og forutsigbare variable kostnader kan holdes lave. Kundene våre blir positivt overrasket over våre enkle og oversiktelige prismodeller Vårt viktigste fokus er hele veien å sørge for at du får en best mulig verdiøkning på din e-handel. Vi betjener i dag ledende aktører innen e-handel. Våre kunder setter pris på våre fleksible løsninger og forutsigbarhet. I tillegg drar de nytte av at vi i statusmøter går gjennom alle deler av deres verdikjede som de har gitt oss ansvaret for.

Vi gjennomgår effekten av markedskampanjer, analyserer aktiviteten på kundesenteret og setter inn tiltak for å øke kundetilfredsheten ytterligere.

Vi følger opp proaktivt mot sluttkunder for dermed å redusere returer til et absolutt minimum. Vi analyserer og kostnadsoptimaliserer alltid varestrømmene ut mot sluttkundene og samarbeider med de fraktleverandører som til enhver tid har best kvalitet og pris. Våre løsninger gjør at våre kunders lagerkostnader beveger seg i takt med varesalget. Dette betyr spesielt mye for aktører som er i startfasen og som har sesongbetont salg.

Du slipper krevende investeringer

Med våre løsninger blir det enklere for deg som e -handelsbedrift å vokse – samtidig du vet at du har tilgang til det du trenger – uten å måtte gjøre store, krevende investeringer i utstyr og lagerutvidelser. Vi tilbyr enkle prismodeller knyttet opp mot pris pr ordre og lave faste kostnader. På den måten får du svært oversiktelige kostnader og ingen uforutsette overraskelser.

Ny teknologi gir store fordeler

Moderne logistikk krever moderne teknologi. Som kunde hos Artisti får du tilgang det siste og beste – blant annet vårt ERP system SAP, i tillegg til transportadministrasjonssystemet Consignor. Gode rapporteringsrutiner sikrer deg full kontroll hele veien. Systemet tilbyr selvsagt sømløs systemintegrasjon mot de fleste nettbutikkløsninger hvis du allerede har nettbutikk. Har du ikke etablert nettbutikk. hjelper vi deg å utvikle den,

Som e-handelkunde hos Artisti sikres du en automatisk ordreflyt, som gjør at vi fanger opp ordrene veldig kjapt på lageret. Vi genererer de rapporter som du ønsker til de tider og intervaller du ønsker. Kundene dine vil bli fulgt opp underveis i leveranseprosessen via SMS eller e-post og vil ha varen etter kort tid hjem på døra. Vi tilbyr også oppfølging etter levering via kundeundersøkelser som kan brukes til å forbedre produkt og alle deler av verdikjeden.

Frigjør potensiale og bruk alle ressurser på din kjernevirksomhet

Hvorfor bruke interne ressurser på oppgaver som kan løses mer effektivt, sikrere og rimeligere eksternt?
Stadig flere får øynene opp for de mange fordelene det innebærer å ha en logistikk-leverandør som har hele verdikjeden som fokus. Dermed kan bedriftens egne ressurser konsentreres om kjernevirksomheten.
Les mer om hvorfor du bør velge Artisti med det nye e-commerce konseptet på epartner.artisti.no
Ta kontakt med oss så tar vi en hyggelig prat om hvordan vi kan bidra til å optimalisere din verdikjede og sikre din suksess innen e-handel !

Kontakt: Stein Andreassen på mobil: 91856944 eller e-post sia@artisti.no

 

Involverte avdelinger

Logistikktjenester