Hopp til innhold

Ledende innen arbeidet med etisk handel

etisk handel
Vår årlige rapport på etisk handel

Initiativ for Etisk Handel sin rapport for 2016 viser at Artisti er lengst fremme i arbeidet med etisk handel i vår bransje. Det er vi stolte av!

Vårt fokus er å levere produkter og tjenester som ivaretar våre kunders gode navn og rykte og styrker deres posisjon i sitt marked.

Artisti Profil skal være en aktør som kundene våre kan stole på. Vi skal ligge fremst i vår bransje i arbeidet med etisk handel og miljø her hjemme og ikke minst ute hos våre produsenter. En tett dialog, kontroll og oppfølging av våre leverandører og produsenter er i denne sammenheng avgjørende.

Arbeidet med etisk handel er ikke en engangsjobb – det er kontinuerlig arbeid hver dag hele året!

Vi har vært medlem av Initiativ for Etisk Handel siden 2008, men har jobbet aktivt med disse temaene i snart 30 år. De siste 2 årene har vi tatt noen store steg i dette arbeidet. Vi har kinesisktalende ansatte i vår innkjøpsavdeling her hjemme, vi har systematisert egenrapporter og BSCI-rapporter på alle våre største produsenter, vi besøker personlig et større antall av våre produsenter hvert år og alle våre produsenter har signert vår Code of Conduct. Vi har innført sjekklister og rutiner ved valg av nye leverandører m.m.

I 2016 ble vi som første bedrift i bransjen ISO-sertifisert i henhold til den nye standarden for kvalitet og miljø – ISO 9001 og ISO 14001.

Etisk handel og miljø er viktig og vi gjør hver dag vårt for at Artisti sitt lille bidrag i den store verden i det minste skal ha litt betydning.

Som kunde av Artisti skal du være trygg på at deres produkter er produsert under trygge forhold.

Les vår Code of Conduct her og hele rapporten her: Artisti rapport 2016

Etikk ligger i bunnen for all vår handel

Artisti har hatt fokus på et langvarig og lojalt samarbeid med våre leverandører med utgangspunkt i gode produkter, gode arbeidsforhold på fabrikkene og fornøyde arbeidere helt siden vi ble etablert i 1987. Vi har som mål å stille krav til alle våre leverandører at alle varer som produseres er i henhold til internasjonale standarder for etisk handel og i henhold til vår Code of Conduct.

Initiativ for Etisk Handel
IEH er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel og vi bruker dem som en ressurs i vårt arbeid. Organisasjonens formål er å fremme handel som sikrer opprettholdelse av menneske- og arbeidsrettigheter, utvikling og miljø.

Vårt samfunnsansvar

Artisti er gjennom våre leveranser av varer og tjenester til store bedrifter, organisasjoner og statlige etater bevisste vårt samfunnsansvar. Vi har derfor utarbeidet gode styringssystemer internt for HMS og kvalitet i alt vårt arbeid.