Hopp til innhold

Læringsverkstedet inngår samarbeid med Artisti Profil AS.

Læringsverkstedet
Læringsverkstedets barnehage i Gystadmarka

Læringsverkstedet er Norges største, private barnehagekjede og har i tillegg barnehager og skoler i Sverige. Til sammen har de nærmere 6000 ansatte og 20 000 barn i virksomheten.

Læringsverkstedet har som mål å utvikle og drifte Europas beste barnehager, der barn kjenner seg verdifulle, foreldrene opplever trygghet og medarbeiderne får alle muligheter til å gjøre en god jobb.

Læringsverkstedet hadde etter sin kraftige vekst de siste årene behov for å styrke de interne leveranser av materiell og profilering til sine ansatte og barnehager og etter en evalueringsprosess ble vi i Artisti valgt som samarbeidspartner.

I avtalen inngår det at Artisti skal levere profilerte produkter, nettbutikk og tilhørende logistikktjenester til alle barnehagene og alle ansatte i Norge og Sverige. Nettbutikken skal etter hvert også tilby alle foreldre gode og smarte produkter relatert til barnas hverdag i barnehagen.

Artisti har med sin velfungerende kundeservice og sine nært 10.000 kvm lagerplass den nødvendige erfaring og kapasitet for å håndtere denne typen oppdrag.

Vi er meget stolte over at Læringsverkstedet valgte oss som partner og vi gleder oss til et godt samarbeid i tiden fremover, sier daglig leder i Artisti Profil, Tor Akersveen.

Ta kontakt med Tor Akersveen hvis du vil vite mer om dette samarbeidet eller vil vite hvordan Artisti Profil AS kan hjelpe din bedrift. Tlf 950 72 480 eller e-post ta@artisti.no