Hopp til innhold

La innsikt og økt kunnskap i egne data bidra til høyere presisjon og lønnsomhet!

Hva som er de egentlige resultatene og faktisk verdi av en kunde (over tid) er gjerne ikke like tilgjengelig.

Vet du hva en kunde/abonnent eller giverne representerer av verdi?

I mange sammenhenger når vi diskuterer lønnsomhet av kampanjer, blir det gjerne en diskusjon basert på resultatene av en enkelt kampanje. Kanskje ble responsen ikke helt som forventet?

Analyse av egne historiske data kan gi viktig innsikt av hvor lønnsomme ulike kampanjer og kanaler faktisk er.

Hva kan man investere i en kampanje, hvilken CPO kan man betale? Dette er viktig kunnskap for beslutningstaker, og avgjørende for resultatet. Det kan derfor være svært lønnsomt å bruke tid og penger på analysearbeid.


Ønsker du å vite mer?

Nye verktøy for innsikt og analyser er mer effektive enn noen gang.  Vi benytter ulike verktøy for å gjøre analyser med bruk av ulike innsiktsvariable, og kan bistå med statistisk analyser, AI/maskinlæring og utvikle modeller gjennom R Studio og Microsoft Azure Machine Learning Studio.

Kontakt oss for en nærmere gjennomgang av våre løsninger eller ring oss på 21509400.