Hopp til innhold

Verdiskapning på telefonen gir gode resultater

Ingen virkemiddel kommer nærmere personlig salg og service enn telefonen. Kanalen er effektiv og målbar, og vi tilfører våre oppdragsgivere verdiskapning ved å ta del i hele verdikjeden; finne, vinne, utvikle og beholde.

Artisti Tale er en av landets ledende aktører innen dialogbaserte markedsføringstjenester med over 300 ansatte fordelt mellom våre 5 avdelinger. Våre avdelinger består av utgående salgssenter og inngående kundesenter der verdiskapende kundeservice står helt sentralt.

Telemarketing-kanalen er i sterk endring, blant annet er skillene mellom inbound og outbound i ferd med å viskes ut. Dette stiller igjen større krav til kompetanse, tekniske løsninger og evnen til å tenke innovativt. De tre mest sentrale suksessfaktorene ligger innenfor relevans, timing og frekvens. Vi ser at det ofte er små, men viktige nyanser som kan avgjøre om en kampanje blir en suksess eller en fiasko.

Arbeidet med effektiv kundefangst starter i kundeservice, og avsluttes med utgående aktiviteter. Virksomheter som ikke behersker denne kundereisen vil tape terreng i forhold til sine konkurrenter. Artisti tale bistår flere av Norges største virksomheter med denne kundereisen, og med våre løsninger sørger vi for at våre kunder alltid har et fortrinn ovenfor sine konkurrenter.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon, vi stiller gledelig opp i møter med nye kunder.

Involverte avdelinger

Kundeservice og TM