Hopp til innhold

Har du fått telefon fra oss?

Årsaken til at vi ringer kan være velkomstsamtaler, fakturaoppfølging, informasjonssamtaler eller gode tilbud på alternative produkter eller tjenester fra oppdragsgiver.

Ofte kontakter vi kunder som allerede har et kundeforhold med vår oppdragsgiver, og som derfor i henhold til gjeldende lovgivning kan kontaktes uavhengig av reservasjon i Reservasjonsregisteret.

Artisti Tale følger de til enhver tid gjeldende lover som regulerer callsentertjenester, og følger i tillegg NORDMAs etiske retningslinjer.

Mener du at du urettmessig er blitt kontaktet av oss?
Send oss gjerne en mail på mailadresse anrop@artisti.no om du ønsker mer informasjon.

Husk å opplyse om telefonnummeret vi har forsøkt å nå deg på.