Hopp til innhold

Verdiskapende kundeservice og TM

Ingen virkemiddel kommer nærmere personlig salg og service enn telefonen. Kanalen er effektiv og målbar, og vi tilfører våre oppdragsgivere verdiskapning ved å ta del i hele verdikjeden; finne, vinne, utvikle og beholde.

  • Verdiskapning på telefonen
  • Samarbeid med NAF gir resultater
  • Arbeidet med effektiv kundefangst starter i kundeservice, og avsluttes med utgående aktiviteter. Virksomheter som ikke behersker denne kundereisen vil tape terreng i forhold til sine konkurrenter. Vi bistår flere av Norges største virksomheter med denne kundereisen, og våre løsninger sørger for at våre kunder alltid har et fortrinn. Kontakt Daglig Leder Ove Mustvedt for mer informasjon.

Tjenester

Kundeservice er ofte ansett som et kostnadssenter i bedriftsregnskapet istedenfor profittsenter. Artisti ser på kundeservice som en verdiskapende arena, og verdien av daglig kontakt med kunder er ofte svært undervurdert. Ved å differensiere de ulike henvendelsene til kundeservice åpnes det for betydelig verdiskapning. Håndtering av oppsigelser og mersalg er krevende, og det krever en høy grad av spesialisering blant de ansatte og teamene de tilhører.

Artisti leverer løsninger der verdiskapning er i fokus. Snu oppsigelser, mersalg, oppsalg, lojalitets skapende tiltak og fokus på kundeprogrammer bidrar til dette. Vi leverer denne tjenesten på vegne av flere oppdragsgivere som alle er markedsledende innen sitt segment.

For raske og effektive svar til dine kunder setter vi opp Chat integrasjoner mot din webside slik at kunder på farten betjenes effektivt.

Vi tilbyr alt fra fullservice løsninger til overflow.

Ta kontakt med daglig leder Ove Mustevdt for en nærmere gjennomgang av våre løsninger eller ring oss på 21509300. Ønsker du å se hvor i landet vi holder til, klikk her.

Gode kundeopplevelser er en nøkkel til god kundeutvikling.

Å skaffe nye kunder er kostbart, men eksisterende kunder er ofte rimelige i drift. Likevel brukes det lite ressurser på kunden etter den er hentet inn.  6 av 10 kunder hevder at de føler seg lite verdsatt som kunde.  Artisti bidrar med og analyserer dine kunders livssyklus. Her kommer vi frem til de periodene der kunden er mest sårbar for å falle ut. Det gir svært gode resultater dersom kunden får en lojalitetspleiende samtale i denne perioden. Etter denne aktiviteten hevder kun 1 av 10 kunder at de føler seg lite verdsatt som kunde.

Ofte er reskontro årsak til frafall av kunder. Mange kunder får status ”betalingsstoppet”. Dette er kunder som ikke betaler for sitt abonnement eller medlemskap, og dermed faller fra som aktiv kunde. Ved å benytte aktiv purring får kunden en hyggelig telefonsamtale der vi hjelper kunden til å bli med videre. Denne aktiviteten scorer svært godt sammenlignet med kontrollgruppen.

Artisti tilbyr et bredt spekter innen kundepleie og kundeutvikling.
Ta kontakt med oss i dag for en gjennomgang av våre løsninger.

Ta kontakt med daglig leder Ove Mustevdt for en nærmere gjennomgang av våre løsninger eller ring oss på 21509300. Ønsker du å se hvor i landet vi holder til, klikk her.

Kundefrafall omtales ofte som churn, og bekjempelsen av kundefrafall Antichurn.

I et stramt marked er profesjonelle rutiner knyttet til virksomhetens churn programmer stadig viktigere. Artisti Tale leverer omfattende antichurn programmer der grundig analyse danner grunnlag for de ulike tiltak og virkemidler som settes inn. Alle aktiviteter måles kontinuerlig mot kontrollgrupper, og disse nøkkeltallene utgjør igjen svært viktige styringsverktøy.

Vi har utviklet våre antichurn konsepter i takt med utviklingen i markedet, og gjennomfører blant annet holdback aktiviteter for en rekke oppdragsgivere som alle er markedsledende innen sitt segment. Gjennom tastevalg differensierer vi all trafikk til kundeservice slik at alle henvendelser treffer team som er spesialisert, som f. eks oppsigelser. Våre spesialister i holdback avdelingen vil i tillegg til å snu kunden etterlate seg et godt inntrykk og i de fleste tilfeller forlenge kundens livsløp.

Videre er det viktig med tidlig winback på nylig tapte kunder. Artisti Tale måler når det er mest hensiktsmessig å ta kontakt med tapte kunder. Dette tidspunktet varierer i ulike segmenter, men gjennom grundige tester identifiseres tidspunktet, og deretter implementeres dette i gjentakende kampanjer.

Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere gjennomgang av din kunde CRM.
Vi skreddersyr antichurn løsninger ut ifra dine behov.

Ta kontakt med daglig leder Ove Mustevdt for en nærmere gjennomgang av våre løsninger eller ring oss på 21509300. Ønsker du å se hvor i landet vi holder til, klikk her.

Vår erfaring er at feltselgere ikke er spesielt ivrige etter å ringe kalde prospects for møtebooking. De er gode på å selge i møtet med kunden, så hvorfor ikke la de bruke tiden sin på det, og la profesjonelle møtebookere skaffe de møtene selgerne trenger for å skape gode resultater.

I Artisti har vi konsulenter med lang erfaring fra møtebooking, fra forskjellige bransjer og med tjenester og produkter med varierende kompleksitet.

Våre konsulenter jobber med møtebooking 7,5 timer om dagen 5 dager i uken, trives med arbeidsoppgavene og har bygget seg opp en bred kompetanse på hva som skal til for å booke gode møter.

Ta kontakt med daglig leder Ove Mustevdt for en nærmere gjennomgang av våre løsninger eller ring oss på 21509300. Ønsker du å se hvor i landet vi holder til, klikk her.