Hopp til innhold

ISO-sertifisering på plass

Artisti Profil AS er som første selskap i Artisti-gruppen, sertifisert innenfor kvalitet og miljø.

«For oss er kvalitet og miljø meget viktig, og noe som vi arbeider kontinuerlig med å forbedre. ISO-sertifiseringen er en viktig milepæl i dette arbeidet,» sier Tor Akersveen, daglig leder i Artisti Profil.

Kvalitet
Sertifiseringen innebærer at kvalitetssystemet, inkludert prosesser og arbeidsmetode, er godkjent i følge ISO 9001:2015-standarden. For å møte forventninger og krav gjennomgår kvalitetssystemet kontinuerlige forbedringer. Det følges også opp gjennom regelmessige interne og eksterne revisjoner, alt for å sikre kvaliteten på alle produkter og tjenester levert av Artisti.

Miljø
«Omsorg for vårt miljø er et viktig spørsmål for oss. Miljøarbeidet inngår som en integrert og naturlig del i vårt arbeid. Vi arbeider fortløpende med å forbedre våre arbeidsmåter og prosesser for å redusere negativ innvirkning på miljøet. Som et ledd i vårt miljøarbeid er vi nå sertifisert etter den internasjonale miljøstyringsstandarden, ISO 14001:2015,» fortsetter Akersveen.

Flere områder skal sertifiseres
Ansvarlig prosjektleder har vært Monica Nilsen, og det er lagt ned et betydelig arbeid i forbindelse med sertifiseringen.

«Vi er meget tilfreds med at området er ISO-sertifisert, og nå fortsetter det gode arbeidet med sertifisering av andre områder i vår gruppe,» sier Øyvind Rønningen, administrerende direktør i Artisti-gruppen.