Hopp til innhold

Fagtidskriftet Byggeindustrien med suksess på nett!

I 2013 hadde Bygg.no behov for en forbedret løsning for utsendelse av nyhetsbrev. Valget falt på Artisti e-Commerce og Lyris plattformen.

 

Bygg.no er nettstedet til magasinet Byggeindustrien som er byggenæringens ledende fagtidsskrift. Byggeindustrien kommer ut 20 ganger i året og har et godkjent opplag på over 13 000, samt at det deles ut i betydelig antall på mange messer og arrangementer i næringen hvor Byggeindustrien ofte er samarbeidspartner eller involvert på annet vis. Nettstedet bygg.no har daglig 25.-30.000 unike brukere, og ca. 100.000 unike brukere på ukesbasis. I 2017 hadde nettstedet tett oppunder 50 000 000 sidevisninger iflg. offisielle målinger (TNS).

Bygg.no har passert 40 millioner utsendte nyhetsbrev på plattformen. På grunn av det høye volumet var det også behov for en plattform med en betalingsmodell som ikke straffer høyt volum av utsendelser og nyhetsbrevmottakere. «Vi har ikke angret en dag på at vi valgte denne løsningen» – Ragnar Sandin, administrerende direktør i Byggeindustrien.

Artisti e-Commerce laget en løsning basert på Lyris plattformen som nå håndterer over 200 000 ukentlige utsendelser for bygg.no. De mest leste sakene fra bygg.no publiseres og overføres automatisk til Lyris. For bygg.no er det bare å kontrollere resultatet og sende nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet sendes hver morgen alle hverdager, og har en gjennomsnittlig åpningsrate på hele 37,5%.

«Denne løsningen var akkurat det vi etterspurte, den leverer ønsket funksjonalitet og er samtidig ressurs- og kostnadsbesparende. Løsningen er knallgod på integrasjon med tredjepart, og vi behøver ikke å bruke tid på å bekymre oss for at løsningen fungerer og at nyhetsbrevene når frem til mottakerne. Dette har Artisti e-Commerce full kontroll på.» – Ragnar Sandin.

For mer informasjon om våre digitale løsninger ta kontakt med Nils Jacob Førli, njf@artisti.no, tlf 924 17 450 eller rådgiver Knut Martinsen, km@artisti.no, tlf 930 55 476.