Hopp til innhold
hamburger

Grafisk design, logoutvikling og merkevarebygging

Godt design dekker et behov og forsterker et budskap. Vi utarbeider komplette identiteter og profilprogrammer, designmanualer og markedsmateriell.

Felles for godt design er at det dekker et behov og forsterker et budskap. Vi utarbeider komplette identiteter og profilprogrammer, designmanualer, logoer, ikoner, og markedsmateriell.

Logoen er den viktigste identitetsbæreren til avsender. En god logo skal bidra til gjenkjennelighet, troverdighet og tydelighet i kommunikasjon med kunden og bør derfor være tuftet på et strategisk fundament.

Skal underbygge og forsterke et budskap. Det grafiske designet skal gjøre det enkelt å navigere/finne frem på analoge og digitale flater. Vi utarbeider illustrasjoner, designer og gjør rene produksjonsoppgaver.

Hvilken historie ønsker vi at merkevaren vår skal formidle? Sterke merkevarer skapes gjennom konsistent kommunikasjon over tid. En merkevarestrategi skal gi svar på hvordan den differensierer seg fra konkurrentene, hvordan vi ønsker at merkevaren skal oppfattes samt hvilken rolle merkevaren skal spille i kundens liv.