Hopp til innhold

Digitalisering av tillitsvalgtsopplæringen til Norsk Sykepleierforbund

Vi har sammen med NSF utviklet en tillitsvalgtopplæring med ny tankegang rundt e-læring og digitale verktøy, og har utdelt iPad til alle tillitsvalgte.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) ønsket å modernisere sin tillitsvalgt-opplæring. Etter innledende research stod det klart for oss  at et tradisjonelt e-læringsløp ikke ville være best egnet til å løse oppgaven eller nå målsetningene.

NSF har tillitsvalgte spredd rundt i hele landet, fordelt på åtte tariffområder. Det var store mengder med kunnskap og lover som de nye tillitsvalgte skulle sette seg inn i og forholde seg til. Ønsket fra NSF var at de tillitsvalgte skulle kunne agere ved spørsmål fra medlemmer og gi riktige råd ved behov rundt temaer som lønn, ansettelse, arbeidstid og inkluderende arbeidsliv. I tillegg har de tillitsvalgte en travel hverdag med liten ekstra tid til å sette seg ytterlig inn i materialet.

Vi kom etter flere innledende workshops med deltagere fra både Fag-, Forhandlings-, IT-, og Kommunikasjonsavdelingen frem til at det var behov for en større digital omlegging og ikke kun et e-læringskurs. Vår konklusjon var at om man gjennomførte en større modernisering nå, uten å digitalisere større deler av innhold og opplæring, ville det bli en kortvarig løsning som fort ville bli utdatert. En omlegging til digitale verktøy ville også gjøre vervet som tillitsvalgt mer attraktivt, da det ville bli enklere å finne informasjon. Det var spesielt området lover og avtaler som ble oppfattet som vanskelig og lite tilgjengelig.

Istedenfor et tradisjonelt e-læringskurs utviklet vi en portal hvor informasjonen er lett tilgjengelig og sortert på en interaktiv og pedagogisk måte. Vi fokuserte på å lage digitale verktøy spesielt for de områdene som tillitsvalgte må være operative innen, da særlig Lover og Avtaler. Her utviklet vi et oppslagsverk sortert på de seks temaene som selve kursdagene var inndelt i. Løsningen kommuniserer med NSF sitt medlemsnett slik at tillitsvalgte kan logge på med samme passord som tidligere og få opp informasjon relevant for sitt tariffområde. Vi gjorde også løsningen tilgjengelig offline grunnet tillitsvalgtes utfordringer med trådløst nett på jobben.

Involverte avdelinger

Digitale løsninger