Hopp til innhold

Ny nettside for Bupa

Vi har biståt med visuell identitet og utvikling av ny nettside. Resultatet er en informativ og brukervennlig nettside som også fungerer godt på mobil.

Bupa tilbyr heldøgns bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike utfordringer og diagnoser innen rus og psykiatri. Bedriften har høy kompetanse og lang erfaring fra somatiske og psykiatriske sengeposter, privat helse og omsorg, boligtjenester, samt PU-tjenester fra flere kommuner.

Involverte avdelinger

Digitale løsninger Design