Hopp til innhold

Digitale løsninger forenklet kommunikasjonen

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) ønsket å bruke sin webløsning mer aktivt, og hadde et behov for å forenkle sin kommunikasjon. De valgte Design Container som sitt byrå.

I løpet av vinteren har Design Container utviklet ny kommunikasjonsstrategi, webløsning og intranett, med tilhørende plan for kommunikasjonsflyt internt, for PTS.

I arbeidet har byrået involvert både ansatte og kunder igjennom spørreundersøkelser, workshops og brukertester, for å finne ut hvordan PTS beste kunne henvende seg til sine kunder og medlemmer. En del av funnene viste at tidligere kommunikasjon var tung og vanskelig for flere å forstå. Det overordnede målet for prosjektet har derfor vært å gjøre nettsiden brukervennlig og kommunikasjonen enkel og tydelig.

Prosjektet ble lansert i begynnelsen av april og er et viktig element for å bygge opp under kommunikasjonen mot kunder og medlemmer. Et nytt verktøy som allerede er mye besøkt, er ”Ditt pensjonsløp” som forklarer et medlems forhold til PTS fra start til slutt.

PTS er en ordning som sikrer sjøfolk pensjon fra de er 60år til 67år. Se løsningn her www.pts.no