Hopp til innhold

Vellykkede giveraksjoner for Redningsselskapet

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær organisasjon. Gjennom Redningsselskapets 125 år lange historie har de bygd en sterk og god kompetanse innen søk- og redningsarbeid på sjøen.

Innsamling av midler står sentralt i deres daglige virke og vi lager 6-7 giveraksjoner hvert år sammen med Redningsselskapet. Vi i Artisti Dialog står for utforming, layout, tekst, produksjon og oppfølging av alle kampanjeelementer og har et tett samarbeid med Redningsselskapet.

DM, TM, lotteri, plakater, annonser er noe av det vi hjelper Redningsselskapet med.

Fra sommeren 2015 har redningsfartøyet «Peter Henry von Koss» inngått i Frontexoperasjonen Poseidon i Hellas.

En av de store kampanjene som redningsselskapet har kjørt i gang i år er «Hjerteskjærende i Middelhavet». Kampanjen er blitt kjørt ut som vedlegg i Redningsselskapets Magasin i februar, som DM til kalde adresser i begynnelsen av mars og fulgt på deres Facebook sider.

Oppslaget nedenfor viser noe av elementene i kampanjen.

Involverte avdelinger

Dialogmarkedsføring