Hopp til innhold

Lyris Listmanager - Nøkkelen til e-postmarkedsføring

Markedsføringsverktøyet Lyris Listmanager er et kraftig distribusjonsverktøy som gir oss muligheten til å håndtere over 500.000 e-postsendinger i timen.

Verktøyet gir oss dyp innsikt i hvordan mottakere responderer på våre digitale markedsføringskampanjer, kontrollerer adressekvalitet og leverer grundig leveransedata.

Lyris Listmanager viser oss brukerrespons i sanntid og avdekker bruksmønster og vaner som videre kan benyttes for ytterligere tilpasning av kommunikasjonen mot mottakerens behov og preferanser.

Listmanager leverer sporingsdata og statistikk på både kvantitativt og kvalitativt nivå og kan måle alt fra hvor mange brukere som har åpnet mailingen ned til hvert enkelte isolerte klikk på bestemte områder eller lenker mailingen skulle inneholde.

Med Listmanager har vi muligheten til å isolere segmenter av brukere basert på brukerdata knyttet til hver enkelt mottaker (som f.eks. kjønn eller alder) eller bruksmønster der vi kan skreddersy kampanjer rettet mot bestemte grupper eller grupper bestående av en kombinasjon forskjellige karakteristikker. Hvor bredt datasettet skal være kan man selv definere.

Dersom du vil teste hva mottakere responderer best på ,er det også mulig å splitt-teste med målsporing og konvertering per splitt. Dette er et nyttig verktøy i forhold til å utvikle og optimalisere e-postutsendelsene i henhold til format, innhold, pris, sammensetning av tilbud etc.

Med disse verktøyene i bakhånd har du mulighet til å få testet varianter eller variasjoner av utsendingene mot utvalgte deler av brukerbasen for å måle hva som gir mest effektivt resultat.

Lyris Listmanager er et databasebasert rammeverk bygd på godt etablerte teknologier som det finnes bred støtte for. Dersom egentilpasning mot et annet system er ønskelig, har Lyris integrasjonsmuligheter gjennom fleksibel API støtte av hvilket som helst språk.

Involverte avdelinger

Dialogmarkedsføring