Hopp til innhold

Digitale giverløsninger for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke er en trofast kunde av Artisti Dialog og har vært det i mange år. Vi har ansvaret for utviklingen og gjennomføringen av alle LHLs analoge giverkampanjer – med gode resultater gjennom mange år.

I tillegg til Landsforeningen for hjerte- og lungesykes (LHL) hovedinntektskilder, som er medlemskontingenter og innsamlingsaksjoner, bruker de også flere digitale kanaler som supplement til de analoge aktivitetene. Sammen med LHL har vi utviklet digitale giverløsninger som lander i våre systemer.

LHL og Artisti Dialog har blant annet utviklet et eget fullservice-program for LHL-lotteriet. Dette innbefatter hele verdikjeden – fra produksjon av lodd og grafisk kampanjemateriell til gevinster og utvikling av landingsside for validering av lodd med gevinstuttak på nett. Distribusjon, kundeservice og rapportering gjøres av vårt søsterselskap Artisti Logistikk.

Utviklingen av LHL-lotteriet.no er gjort i vårt Magento 2 rammeverk, som er den samme løsning som vi benytter for giverløsningen på LHLs egen hjemmeside.

Nettbutikken, som også er en Magento 2 løsning, er en egen løsning for sykehus og institusjoner som behandler og hjelper mennesker med hjerte- og lungesykdommer.

lhl-lotteriet.no
nettbutikk.lhl.no
lhl.no/stott-oss