Hopp til innhold

Det kan koste dyrt å satse ensidig digitalt

Tror du at den analoge DM i posten går mot døden, kan du gå glipp av de gode resultatene.

I dagens kommunikasjonssamfunn slåss digitale flater om vår oppmerksomhet. Aldri har kommunikasjonsstøyen vært sterkere.
Dette gir store utfordringer til dagens markedsførere.

Målet er å nå frem med ditt budskap på den mest effektive måten. Hvis reklamen blir en kostnad, har den feilet. Skaper den målbare resultater, er den en viktig investering.

Hvordan vinne forbrukernes tid – og hjerte?
Dagens og morgendagens forbrukere har stadig knappere med tid.. Derfor blir det helt vesentlig å treffe presist med et budskap som oppfattes som relevant og fristende. Dette gjelder enten du selger impulsvarer, kapitalvarer, tjenester – eller målet er å samle inn pengestøtte til en ideell organisasjon.

Fra påvirkning til kjøpsutløsning
Ferske undersøkelser fra Canada viser entydig at reklame på print påvirker forbrukernes hjerne sterkere enn digital markedsføring.

Det er to vesentlige punkter i reklamebudskapet som fører til at en forbruker velger å handle – forståelse og overtalelsesevne.

DM er vinneren!
Testresultatenes store vinner var DM. Direkte reklame slo ut alle digitale kanaler som det mest effektive når det gjaldt å skape kjøpsutløsning.

Mindre støy i postkassen enn på nettet
Den enorme informasjonsmengden i digitale kanaler gjør at informasjonsstøyen her er i en helt annen kategori enn den støyen som kan oppleves i en postkasse.

Flere husker budskapet
Undersøkelser viser at 49% husker budskapet i en DM mot bare 24% på nettet.

Klart JA-flertall blant nordmenn
75% av nordmennene sier at reklame i posten kan være nyttig.

De mest kjøpekraftige er de mest analoge
Det blir stadig flere eldre her i landet. Og dette er en svært kjøpesterk målgruppe som du treffer best gjennom reklame på print. Her skårer DM i posten spesielt høyt, enten du skal selge produkter, tjenester eller du skal samle inn penger til et godt formål.

Begrepet DM omfatter såvel adressert postreklame, uadressert postreklame og kundeaviser. Adressert DM er alltid vinneren når det gjelder respons, men fordi investeringen blir høyere, kan det i flere tilfeller være lønnsomt med uadressert DM eller kundeaviser. Dette gjelder spesielt hvis du ikke har eksakt kunnskap om hvem dine kunder og prospects er. Kundeaviser viser seg å være en viktig driver for kjøp og benyttes derfor hyppig, enten det gjelder salg av matvarer, el-produkter eller hjem/interiør.

Lengre levetid
Påvirkning gjennom digitale kanaler har betydelig kortere levetid enn DM og annen reklame på print. DM blir også lest mer inngående enn for eksempel reklame på e-post – hvis e-post reklame i det hele tatt blir lest før den blir slettet.

DM som din personlige selger
En annen viktig fordel med DM er at den kan inneholde produktprøve,
en gave eller en gimmick. Dermed blir DM en aktiv selger, som kommer helt inn i stua til folk.

Når bør DM kombineres med digitale kanaler?
Postkassen er viktigste kanal for impulskjøp. Kjøp under 1 000 kroner gir sjelden digital adferd. Her vil derfor DM som virkemiddel fungere uten kombinasjon med digitale kanaler.

Ved kjøp av dyrere produkter og tjenester drives folk derimot inn på digitale plattformer. De ønsker mer informasjon, og kjøpsbeslutningen er tregere og mer komplisert. Her vil DM fungere som aktiv døråpner og agn, og skape bevegelse mot nettet.

Pass på at alle aktuelle responskanaler fremstår tydelig i en salgsutløsende DM (sms, web, telefon, e-post) – slik at det blir enkelt å respondere. Erfaring viser at et analogt svarelement (svarkort eller svarkupong) i en DM fremdeles er svært viktig.

Utnytt riktig kunnskap
Få spesialbyråer behersker responsaktiv direkte markedsføring bedre enn Artisti Dialog. Vi vet hva som fungerer enten det er i analoge eller digitale kanaler – og hvordan gjennomføringen skal gjøres så kostnadseffektivt som mulig.

Kontakt Svein-Egil Jørgensen på 950 52 506
eller send mail til sej@artisti.no

Involverte avdelinger

Dialogmarkedsføring