Hopp til innhold

Dialogmarkedsføring og CRM

Få spesialbyråer behersker responsaktiv direkte markedsføring bedre enn oss. Vi vet hva som fungerer enten det er i analoge eller digitale kanaler – og hvordan gjennomføringen skal gjøres så kostnadseffektivt som mulig.

Tjenester

Med over 30 års erfaring i direkte markedsføring har vi stor kunnskap om utvikling, produksjon og gjennomføring av responsaktiv 1:1 kommunikasjon. Målet er å engasjere og inspirere til handling – samt å skape og ivareta lønnsomme relasjoner. Vi har gjennomprøvde konsepter og løsninger for å identifisere, rekruttere, utvikle, beholde og gjenvinne de mest lønnsomme kundene.

Det er ikke uten grunn at vi betjener mange av landets mest krevende kunder innen 1:1 kommunikasjon!

Vi har spesiellkompetanse innen
Medlemsverving, faste giverkonsepter for humanitære og frivillige organisasjoner
Fjernhandel (aktiviteter og forvaltning)
Forlag (verve abonnementer og klubbdrift)
Lojalitetsprogrammer, mers- og kryssalg
Gjenvinne tapte givere/medlemmer (winback og antichurn)

Ta kontakt med daglig leder Svein-Egil Jørgensen for en nærmere gjennomgang av våre løsninger eller ring oss på 21509400. Ønsker du å se hvor vi holder til, klikk her.

Vi hjelper deg med
Strategiutvikling
Målgruppevalg/adressekjøp/adressevask
Databaseanalyser
Valg av kanaler (analoge/digitale)
Idéutvikling
Produksjon og gjennomføring
Prosjektstyring
Responsanalyser og kampanjeevaluering

Ta kontakt med daglig leder Svein-Egil Jørgensen for en nærmere gjennomgang av våre løsninger eller ring oss på 21509400. Ønsker du å se hvor vi holder til, klikk her.

Våre dyktige designere hjelper deg med alt fra idéutvikling, layout, design og tekst på alle analoge og digitale flater. Innenfor det grafiske formidler vi alle typer trykksaker, fra komplekse DM-pakker og selfmailere til brosjyrer, kataloger, kalendere, skraplodd og plakatmateriell.

Vi vektlegger pris, kvalitet og leveringspunktlighet. Vi kan tilby deg dyktig fagkunnskap gjennom hele produksjonsprosessen. Gjennom mer enn 30 års erfaring har vi opparbeidet et omfattende kontaktnett i Norge og Europa. Derfor kan vi levere løsninger vi er alene om i Norge. Og dette til svært konkurransedyktige priser!

Ta kontakt med daglig leder Svein-Egil Jørgensen for en nærmere gjennomgang av våre løsninger eller ring oss på 21509400. Ønsker du å se hvor vi holder til, klikk her.

Vi har profesjonell innsikt i hvordan digitale løsninger skal utvikles og gjennomføres for å gi de beste resultatene for våre kunder.

Vi har erfaring i hvilke kanaler som virker best for å oppnå best mulig resultater. Ofte vil en miks av digitale og analoge kanaler være et riktig valg.  Vi designer og gjennomfører blant annet utsendelser av nyhetsbrev og annen informasjon via e-post. Vi utvikler og oppdaterer websider, nettbutikker og utvikler løsninger for utsendelse og mottak av sms. Flere av disse løsningene er standardiserte og kan derfor settes opp på kort varsel til gunstig pris.

Lyris Listmanager – nøkkelen til effektiv e-postmarkedsføring
Det digitale markedsføringsverktøyet Lyris Listmanager er et kraftig distribusjonsverktøy som gir oss muligheten til å håndtere over 500.000 e-postsendinger i timen. Les mer om Lyris Listmanager.

Ta kontakt med daglig leder Svein-Egil Jørgensen for en nærmere gjennomgang av våre løsninger eller ring oss på 21509400. Ønsker du å se hvor vi holder til, klikk her.