Hopp til innhold

Visuell identitet for Gran kommune

Gran kommune ligger i Innlandet fylke, og utgjør den nordlige delen av Hadeland. Området er kjent allerede fra middelalderen, med sine nydelige søsterkirker, Norges eldste gjestgiveri og flotte kulturlandskap. Gran er en inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende kommune.

Gran kommune ønsket å fornye sin logo og profil, for å få en tydelig og helhetlig visuell identitet. Våpenskjoldet er som før, mens resten av profilen er fornyet og tilpasset et mer digitalt samfunn. De har fått ny designmanual, og maler, slik at profilen skal være enkel å bruke og ivareta for alle de ansatte i kommunen.

Rødfargen som er hentet ut i fra våpenskjoldet har blitt en tydelig markør som gjør at kommunen skiller seg ut i fra andre. Illustrasjonene gjør profilen leken og lett gjenkjennelig, i tillegg til at de bygger opp under Grans visjon.

Vi takker for oppdraget og jøtt bra samarbeid!

Involverte avdelinger

Design