Hopp til innhold

Visuell identitet for ePlast

ePlast er et selskap som leverer banebrytende og kostnadseffektive løsninger i form av bearbeidede deler i plast og plast halvfabrikata. Bearbeidede deler i plast leveres maskinert ut i fra halvfabrikata, som er plater, bolter og emnerør, som maskineres i avanserte CNC-maskiner. Selskapet har i løpet av få år blitt norges tredje største leverandør av teknisk plast.

Deres målgrupper er Norsk industri, olje- og gassektor, fiskeoppdrett og industri, farmasøytisk industri og næringsmiddelindustri.

I utarbeidelse av deres logo og profil har vi etterstrebet at det visuelle uttrykket skal vise tilgjengelighet, kompetanse, kvalitet og innovativitet. Profilen skiller seg ut fra bransjen både i bruk av form og farger.

Involverte avdelinger

Design