Hopp til innhold

Ny logo og digitale plattformer til ABG Sundal Collier

ABG Sundal Collier er et av Norges største finanshus, og i hele vinter har vi arbeidet med å utvikle ny logo, profil, webløsning og intranett for selskapet.

Logo og profil representerer selskapets kjerneverdier og mye av arbeidet har konsentrert seg om å få selskapet til å framstå med både den tyngden og profesjonaliteten de allerede har i markedet. Leveransen har inkludert strategiarbeid, design og utvikling av ny logo og visuell profil, webløsning og intranett. Se webløsningen her og bilder under fra designet. Om du ønsker mer informasjon om arbeidet, ta kontakt med oss på post@designcontainer.no