Hopp til innhold

Artisti Logistikk og Artisti Campaign fusjonerer

De to heleide datterselskapene Artisti Logistikk og Artisti Campaign fusjonerer, og det fusjonerte selskapet blir hetende Artisti Campaign.

Artisti-gruppen er et salgs- og markedsføringsselskap. Navnevalget for det nye selskapet støtter opp under dette, og vil tilby et bredere tjenesteutvalg i kundenes verdikjede, enn tidligere.

Campaign tilbyr en lang rekke med tjenester, fra kampanjeproduksjon, pakking, varehotell, ERP- og systemdrift, prosjektledelse, til profesjonell kundeservice. Noen av fordelene er den raske og fleksible leveringsservicen, kombinert med lave oppstartskostnader og kort implementeringstid.

Det fusjonerte selskapet har en budsjettert omsetning for 2017 på ca. 85 millioner, og har 65 ansatte. Virksomhetene i Grimstad vil i løpet av året være samlokalisert på Østerhus.

Du kan lese mer om våre tjenester her; kampanjeproduksjon og tredjeparts logistikk.

Leder for det fusjonerte selskapet er Stein-Inge Andreassen. Spørsmål vedrørende fusjonen kan rettes til Øyvind Rønningen, administrerende direktør i Artisti gruppen. Se her for kontaktdetaljer.