Hopp til innhold

Artisti-gruppen får ny visuell profil og web

De siste årene har det skjedd mye i Artisti-gruppen, og vi har hatt god vekst både totalt og innenfor våre enkelte selskaper. Vi er en enhetlig gruppe som leverer mange løsninger på tvers av både selskaper og forretningsområder. Vi hadde dermed behov for en ny samlende profil.

Ett av de mest synlige grepene vi har gjort, er å gå fra mange logoer til én. Logosymbolet representerer både bokstaven A og en taleboble som symboliserer kommunikasjon. Kommunikasjon er viktig i alle deler av våre forretningsområder fra logistikk og kundeservice, til markedsføring og digitale tjenester.

Vi har beholdt en variant av hovedfargen, som har vært en del av vår profil siden 1987. Denne viser at selv om det skjer mange endringer, så har vi fortsatt med oss både vårt verdigrunnlag og historien videre.

Den nye websiden er en viktig identitetsbærer for oss i en mer og mer digitalisert hverdag.  Websidene har hatt fokus på å presentere forretningsområdene samt caser vi har levert innenfor disse. Vi har også fått en nyhetsside på vår webside hvor vi kan vise frem mer av det som skjer i gruppen.

Forrige uke lanserte vi også på Facebook, hvor vi vil dele litt av vår hverdag, så alle kan bli enda bedre kjent med oss, og vi med dere. Facebook.com/artistias

Det er vårt eget selskap Design Container som har stått for profil og webløsning.